30 DAKİKA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR :
 2. A) Makrosis Yazılım Don. Otom. Bilgi Teknolojileri İletişim Tic. San. Ve Limited Şirketi

Dokuz Eylül Üniversitesi Depark TTO Alfa Binası Z01, Buca, İzmir

 1. B) ….........................................................................

….......................................................................

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu SÖZLEŞME' nin konusu; 30 DAKİKA SİSTEMİ' nin işleyişi ile ilgili koşulların ve bu kapsamda TARAFLAR' ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesiyle, SÖZLEŞME' nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.

 1. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI :

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya siteleri (Facebook, google (gmail)) aracılığıyla www.30dakika.com.tr adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden 30dakika.com.tr sistemine üye olunabilir. Her 30dakika.com.tr kullanıcısı, Makrosis Yazılım Elektronik İletişim Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi (“30dakika.com.tr”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. 30 DAKİKA' NIN VERMİŞ OLDUĞU HİZMETLER :

30 dakika, kullanıcılarına 30dakika.com.tr adresinde, internet ortamında, mobil telefonlarda ve benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi verme imkanı ve buna benzer hizmetler sunar

 1. 30dakika.com.tr’nin KULLANICI SİSTEMİ :

5.1.Her kullanıcı, kendi belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

5.2. E-posta adresi her kullanıcı için farklı ve kendine özgü olmalıdır başka üyelere verilmez veya aynı kişi ikinci defa başka bir üyelik için kullanamaz.

5.3.Her kullanıcının 30dakika.com.tr üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem 30dakika.com.tr sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla 30dakika.com.tr sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile 30dakika.com.tr sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler.

5.4. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde 30dakika.com.tr, talep üzerine kullanıcının 30dakika.com.tr sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve 30dakika.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

5.5. 30dakika.com.tr kullanıcılarını 30dakika.com.tr’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile 30dakika.com.tr sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca 30dakika.com.tr kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların 30dakika.com.tr sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

5.6. Kullanıcıların belirlemiş oldukları 30dakika.com.tr sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.

5.7. 30dakika.com.tr, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

5.8. 30dakika.com.tr sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. 30dakika.com.tr, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 30dakika.com.tr Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez

 1. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Kullanıcı, 30dakika.com.tr hizmetlerinden yararlandığı sırada,

6.1. Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ve 30dakika.com.tr’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak 30dakika.com.tr üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde 30dakika.com.tr üyeliğinin sona erebileceğini;

6.2. “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

6.3. 30dakika.com.tr tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının 30dakika.com.tr'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

6.4. 30dakika.com.tr hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, 30dakika.com.tr ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 30dakika.com.tr'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 30dakika.com.tr’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu; 30dakika.com.tr tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle 30dakika.com.tr'un sorumlu olmayacağını;

6.5. 30dakika.com.tr servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan 30dakika.com.tr'un sorumlu olmayacağını;

6.6. 30dakika.com.tr' da sunulan hizmetlere 30dakika.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda 30dakika.com.tr'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

6.7. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca 30dakika.com.tr üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, 30dakika.com.tr vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

6.8. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü 30dakika.com.tr'un sorumlu tututalamayacağını;

6.9. Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan 30dakika.com.tr’un sorumlu olmayacağını;

6.10 Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

6.11. Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler  yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların 30dakika.com.tr’a devredildiğini;

6.12. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

6.13. Diğer kullanıcıların 30dakika.com.tr sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

6.14.30dakika.com.tr sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde 30dakika’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde 30 dakika’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya 30dakika üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

6.14. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

6.15. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

6.16 Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

6.17. 30dakika.com.tr hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, 30dakika.com.tr sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı 30dakika.com.tr'dan tazminat talep etmemeyi;

6.18. 30dakika.com.tr'dan izin almadan 30dakika.com.tr servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

6.19.30dakika.com.tr'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

6.20. Kurallara aykırı davrandığı takdirde 30dakika.com.tr'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

6.21. 30dakika.com.tr'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

6.22. Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

6.23. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

6.24. Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

6.25. 30dakika.com.tr sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların 30dakika.com.tr’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

 1. 30dakika.com.tr’ye TANINAN YETKİLER :

7.1.30dakika.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.2. 30dakika.com.tr güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.3. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 30dakika.com.tr’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.4. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre 30dakika.com.tr tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. 30dakika.com.tr kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya 30dakika.com.tr sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

7.5. 30dakika.com.tr, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

7.6. 30dakika.com.tr kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı 30dakika.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.

7.7. 30dakika.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

7.8. 30dakika.com.tr sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. 30dakika.com.tr ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin 30dakika.com.tr sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

7.9. 30dakika.com.tr kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya 30dakika.com.tr sistemi içinde 30dakika.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, 30dakika.com.tr'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

7.10. 30dakika.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü 30dakika.com.tr sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde 30dakika.com.tr kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

7.11. 30dakika.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair 30dakika.com.tr gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan 30dakika.com.tr sorumlu değildir.

7.12. 30dakika.com.tr, kullanıcının 30dakika.com.tr sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden 30dakika.com.tr'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

7.13. 30dakika.com.tr kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

7.14. 30dakika.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

7.15. 30dakika.com.tr üye restoranların sağladığı içerikten sorumlu değildir

 1. 30dakika.com.tr’nin KULLANIM AMACI :

Kullanıcılar, 30dakika.com.tr sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

 1. ÖDEME KOŞULLARI :

30dakika.com.tr kullanıcıları 30dakika.com.tr sisteminden verdikleri siparişin ücretini, 30dakika.com.tr sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura 30dakika.com.tr tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenir.

 1. KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİ :

Kullanıcı 30dakika.com.tr’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu 30dakika ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile 30dakika.com.tr arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler 30dakika.com.tr ve 30dakika.com.tr iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve 30dakika.com.tr ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) 30dakika.com.tr, 30dakika.com.tr iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde üçüncü kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların 30dakika.com.tr üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 1. TARAFLAR ARASINDAKİ KANUNİ ZORUNLULUKLAR :

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler 30dakika.com.tr sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

 1. SİPARİŞ VERİLEN ÜRÜNÜN TESLİMATI :

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, 30dakika.com.tr sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır

 1. KULLANICININ YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMENİN İADESİ :

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak;

13.1 Kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

13.2. Siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

13.3. Restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

13.4.Siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

13.5. Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve

13.6. Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir. 30dakika.com.tr, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, 30dakika.com.tr’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. 30dakika.com.tr, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. KULLANICI BİLGİLERİNİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

30dakika.com.tr sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. 30dakika.com.tr Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta 30dakika.com.tr sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 1. TARAFLAR ARASINDA UYUŞMAZLIK ÇIKMASI HALİNDE UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ :

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ VE SÜRESİ :

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ :

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 1. İMZA:

18 (on sekiz) madde ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olan İşbu SÖZLEŞME,

TARAFLAR' ca ............................... tarihinde kabul edilmiş ve imzalanmıştır.

Makrosis Yazılım Donanımları Otomasyon Bilgi Teknolojileri

İletişim San. Tic. Ltd. Şti. KAŞE VE İMZA